Tijdschrift GeZZond, juni 2016

‘Voedseldeskundigen reageren op stellingen over voedsel’
Interview door de tijdschrift GeZZond, juni 2016, blz. 11-13
Lees het artikel: gezzond-37-jutta-koehler-juni-2016